Artysta z Lascaux

Sztuka pojawiła się przed tysiącami lat – zanim płótno, kartka, kadr stały się nośnikiem myśli i emocji. Już przed ponad dwudziestoma tysiącami lat artysta z Lascaux odczuwał potrzebę wyrażenia uczuć, tęsknot, pragnień oraz uwiecznienia dramatycznych wydarzeń. Sztuka była i jest potrzebna. Sztuka stała się środkiem wyrażenia własnego wnętrza: poglądów, emocji, wiary, refleksji, wyobrażeń. Artysta uzewnętrzniając te elementy, nie tylko ukazuje swój punkt widzenia świata innym. Odkrywa nowe horyzonty do rozważań, przemyśleń dla miłośników jego dzieł. Twórca przez swoje utwory przekazuję naukę, informacje oraz pobudza wyobraźnię. Świat bez sztuki to świat nastawiony na konsumpcję i podtrzymanie gatunku. W takiej wizji człowiek niewiele różni się od zwierząt. Życie jest powierzchowne, króluje interes, przeciętność i ograniczone ambicje. Sztuka dystansuje, wynosi człowieka ponad zwierzęta, a jednocześnie podkreśla związki z naturą. Nie wyobrażam sobie świata bez kina, książki, teatru, fotografii, obrazu. Wszystkie te środki przekazu piękna, myśli niejednokrotnie stawiają znaki zapytania, przesiąknięte tajemniczością zadziwiają, przerażają, fascynują. Wspomniane znaki zapytania pobudzają do zastanowienia, odszukania kolejnego dzieła, które otworzy następny wymiar. Rozniecają uczucia, motywują, zdobią i barwią życie. Sztuka jest nieodłączną częścią życia. Sztuka to wytwór ponadczasowy. Dzieła powstałe nawet tysiące lat temu zachwycają. Sztuka pojawiając się w życiu człowieka podniosła rangę jego egzystencji. Sztuka jest potrzebna i zapewne będzie towarzyszyła ludzkości do jej zmierzchu.