Wiosną

wiosną ładnie pachnie
wiosną ładnie wieje wiatr
wiosną ładnie pada deszcz
i kwiaty z drzew
wiosną ładnie szumi drzewo
i ładne jest niebo