Słowaccy Chorwaci

Na Słowacji żyje wiele mniejszości w tym kilka nielicznych i właściwie niezauważalnych. Jedną z nich są Chorwaci, którzy przybyli nad Dunaj w XVI w.

Obszary osiedlenia Chorwatów na Słowacji

Obecność Chorwatów jest pokłosiem burzliwej historii Bałkanów – wojen Królestwa Węgier z Imperium Osmańskim. Wydarzeniem, które było początkiem migracji Chorwatów do Czech, Austrii, Węgier i Słowacji była przegrana przez Węgrów bitwa pod Mohaczem (1526 r.). Pierwsza fala osiedleńcza trwała do lat 70. XVI w.

Chorwaci osiedlali się głównie w południowo-zachodniej części kraju – w Bratysławie i okolicznych miejscowościach, w Trnawie i Zagórzu. Obecnie ich liczebność szacowana jest na nieco ponad 1000 osób, ale historycznie ich populacja była znacznie większa. Szacuje się, że w samej Trnawie mieszkało nawet 2 tys. Chorwatów i mieli oni swój udział przy zakładaniu miejscowego uniwersytetu.

Imigranci z Bałkanów do dzisiaj w kilku miejscowościach stanowią znaczącą część populacji. W Čunovie jest ich ok. 12,5%, w Jarowcach (chor. Hrvatski Jandrof) ok. 15,5%, w Devínskiej Novej Vsi (chor. Devinsko Novo Selo) ok. 0,5%, w Chorvátskim Grobie (chor. Hrvatski Grob) ok. 1%. Śladami ich obecności są nazwiska i nazwy miejscowości. Popularne nazwiska przypominające o pochodzeniu ich właścicieli to m.in. Horvát, Chorvát, Bosnák, Bošniak. Chorwackie miejscowości to m.in. wspomniany wcześniej Chorvátsky Grob, Dedina Chorvátov (obecnie część Stupawy), Chorvátska Ves (Devínska Nová Ves), Chorvátsky Lamač (Lamač).

W Devínskiej Novej Vsi działa muzeum poświęcone kulturze i obecności Chorwatów na Słowacji. Innymi śladami po ich obecności są kościoły w Čunovie i Jarovcach.

Chorwackie pochodzenia ma obecnie urzędujący prezydent Słowacji Ivan Gašparovič, którego ojciec przybył do Bratysławy z Rijeki pod koniec I wojny światowej. Również działacz komunistyczny Gustav Husák miał chorwackich przodków – jego babka była Chorwatką.

Ciekawostką jest, że migracje w ciągu wieków odbywały się po obu stronach. Także w Chorwacji oraz w Wojwodinie w Serbii zamieszkują Słowacy (i Czesi), stanowiąc w niektórych miejscowościach większość ludności. O tej historii za czas jakiś.