Odmienione Koszyce? Wywiad z Tomášem Čižmárikiem

Żeby dostarczyć Wam jeszcze więcej informacji nt. wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w Koszycach, (mailowo) zadałem kilka pytań Tomášowi Čižmárikowi. Szkoda, że ludzie od promocji Słowacji są skromniejsi niż zające w kapuście.

 

Co jest lejtmotywem Europejskiej Stolicy Kultury w Koszycach?

Motywem przewodnim jest transformacja Koszyc z miasta przemysłu ciężkiego do miasta kreatywności, swojego rodzaju przemysłu kreatywnego. Stąd nasz slogan „Wspieramy kreatywność”.

W jaki sposób Koszyce współpracują z okolicznymi miejscowościami, regionami i krajami przy okazji tego wydarzenia?

Jeden z projektów w ramach ESK to Pentapolitana. Skupia się on na współpracy w grupie pięciu wschodnio słowackich miast, które niegdyś miały status miast królewskich. Te miasta to oprócz Koszyc, Preszów, Lewocza, Bardiów i Sabinów. Województwu koszyckiemu dedykowany jest projekt Terra Incognita, który przypomina o trzech historycznych drogach handlowych – Żelaznym, Winnym oraz Gotyckim.

A jak wygląda współpraca z Marsylią?

Zostanie zrealizowanych około 20 wspólnych projektów, które będą dotyczyć różnych dziedzin i problemów.

Jaką rolę w wydarzeniach odbywających się w ramach ESK mają mniejszości narodowe i ich kultura?

Mniejszości narodowe są istotną częścią naszego miasta. W ramach ESK jednym z ciekawszych jest SPOT, który zakłada rozwój społeczności lokalnej i pracę z mniejszościami.

Czy ESK będzie miała wpływ na obraz Koszyc po przekazaniu dalej tego zaszczytnego tytułu?

Mamy nadzieję, że Koszyce będą pozytywnie odmienione. Po ESK pozostaną nam trzy zupełnie nowe instytucje kulturalne, kilka zrewitalizowanych parków i przebudowanych budynków. Przez ten rok będziemy pracować nad tym, aby życie miasta osiągnęło nową jakość.
Tomáš Čižmárik pełni funkcję menedżera ds. komunikacji w projekcie ESK Koszyce 2013.

 

Kwiaty w koszyckich oknach
Kwiaty w koszyckich oknach