Każdy ma prezydenta na jakiego zasługuje/głosuje?

Wpadki, najczęściej językowe, głów państw to chyba nieodłączny element krajobrazu politycznego. Nie ważne czy mówimy tutaj o Georgu W. Bushu, który i mylił Słowację ze Słowenią, i potrafił preclem się zadławić (a to tylko niewielka część wielkiego „między innymi”), czy o prezydencie Węgier Palu Schmitcie, który popełnił plagiat pisząc przed kilkoma dekadami swój doktorat, czy o wszystkich naszych polskich prezydentach (ze sławniejszych incydentów wymienię tylko podawanie nogi na powitanie, chorobę filipińską, Borubara czy podjadanie). Słowacy również śmieją się ze swojego prezydenta – Ivana Gašparoviča, który regularnie popełnia błędy.

Oto krótki przegląd wybranych wpadek.

 • „Najważniejszym pytaniem w kwestii stabilizacji regionu Zachodnich Balkonów… hmm… Bałkanów” – w czasie zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku.
 • Org. „Za najvážnejšiu otázku pri stabilizácii regiónu západného balkónu… ehm… balkánu…”

 

 • „Eurokonstytucja ma niedostatki, trzeba ją jednak uchwalić a potem nowelizować” – przed głosowaniem nad przyjęciem Eurokonstytucji w parlamencie słowackim.
 • Org. „Euroústava má nedostatky, treba ju však schváliť a potom novelizovať.”

 

 • „Podróżowałem niemal 400 dni po drogach Słowacji, co stanowi niemal jeden cały rok.”
 • Org. „Ja som skoro 400 dní absolvoval cestami po Slovensku, čo je skoro jeden rok kompletne.”

 

 • „Chcę wam podziękować za wsparcie przy organizacji spotkania z nowo wybraną głową kościoła katolickiego, papieżem Dominikiem XVI
 • Org. „Chcem vám poďakovať za podporu pri organizovaní stretnutia s novou hlavou katolíckej cirkvi pápežom Dominikom XVI.”

 

 • „Serbia jest krajem, który zaczął rozwijać się dynamicznie. Ma wielki potencjał do wykorzystania w przyszłości w rozwoju turystyki. Serbskie wybrzeże…”
 • Org. „Srbsko je krajina, ktorá dynamicky začala rozvíjať svoje hospodárstvo. Má veľký potenciál do budúcna v rozvoji turistiky. Srbské pobrežie…”

 

 • „Jestem bardzo szczęśliwy, że w Organizacji Zjednoczonych Nowotworów… Opinii… Zjednoczonych Nowotworów… Zjednoczonych Narodów.” – o Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • Org. „Ja som veľmi rád, že aj v Organizácii spojených nádorov, názorov, spojených nádor, spojených národov.”