Dawne historie: Niemcy

Jedną z mniejszości dawnej Słowacji byli Niemcy. Zamieszkiwali oni terytoria dzisiejszej Słowacji aż do końca II wojny światowej, a po niej utracili majątki i zostali wysiedleni z tych obszarów przez władze komunistyczne.

Niemcy Słowaccy, zwani również Niemcami Karpackimi, zamieszkiwali przede wszystkim miasta w środkowej Słowacji (m.in. Bańska Szczawnica, Bańska Bystrzyca, Handlowa) oraz Spisz (po ich wypędzeniu ich domostwa zajęli Słowacy i Romowie).

Niemcy mieli osiedlać się na Słowacji już od XII w., jednak nigdy nie utworzyli tak dużej i wpływowej grupy na tych obszarach jak choćby w sąsiednich Czechach. Ich populacja liczyła przed II wojną światową nawet 150 tys. osób. Ciemną kartą w historii Słowacji zapisały się morderstwa popełnione na mniejszości niemieckiej przez słowackie oddziały partyzanckie, a później w okresie komunizmu prześladowania osób z tej grupy etnicznej (zakazano im m.in. posługiwania się własnym językiem).

 

Rynek, Ratusz i katedra w Bardiowie. Niemcy Karpaccy stanowili sporą część mieszkańców tego miasta przed II wojną światową.

 

Współcześnie Słowację zamieszkuje ok. 4,7 tys. Niemców. Najbardziej znanym spośród Niemców Słowackich jest Rudolf Schuster, który pełnił urząd prezydenta Słowacji w latach 1999-2004. Ciekawostką jest, że w gminie Krahule niemiecki jest drugim językiem urzędowym. We wsi Chmielnica natomiast 90% mieszkańców to etniczni Niemcy, ale w spisie powszechnym jedynie 10% deklaruje takie pochodzenie (sama wieś niemal do I rozbioru Polski była jej częścią).

W Bratysławie działa Muzeum Niemców Karpackich. Wśród pamiątek po Niemcach Słowackich zostały przede wszystkim tablice upamiętniające ich obecność i burzliwe losy (niestety nie mam zdjęć) oraz architektura niektórych miejscowości.